⚫🇫🇷😭மார்ச் முதலாம் திகதிக்குள் பிரான்சை விழுங்கும் பிரித்தானிய வைரஸ்!!

தற்போது பிரான்சின் கொரோனாப் பரவலின் தொற்றானது, தணிந்துள்ளது போல் அரசாங்கம் தனது அறிக்கையினை வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த நான்கு நாட்களிற்கு மேலாக நாளாந்தம் 20.000 தொற்றளவிலேயே இருப்பதாகவும், இது நல்ல அறிகுறி எனவும் பிரான்சின் சுகாதாரத் தலைமையகம் தெரிவித்திருந்தது.

ஆனால் விஞ்ஞானக் குழுவும் அதன் ஆராய்ச்சியாளர்களும் பெரும் எச்சரிக்கை ஒன்றை அறிவித்துள்ளனர். தொற்றியல் நிபுணர்களான Philippe Amouyel, Luc Dauchet ஆகியோரின் ஆய்வின் அடிப்படையில் Professeur Arnaud Fontanet முதலாம் திகதி மார்ச் மாதத்திற்குள் பிரித்தானிய வைரசினால் நாளாந்தம் 2000 மேற்பட்டவர்கள் வைத்தியசாலைகளில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என எச்சரித்துள்ளார்.

லில் அரசினர் வைத்தியசாலையின் பொதுமக்கள் சுகாதாரத்துறையின் Professeur Philippe Amouyel பெப்ரவரி நடுப்பகுதிக்குள் நாளாந்தம் 2000 கொரோனாத் தொற்று நோயாளிகள் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் பிரித்தானிய வைரசின் தொற்று பாரிய அளவில் பிரான்சைத் தாக்கும் எனவும் எச்சரித்துள்ளார். பிரித்தானிய வைரசின் தொற்றியலை, லில் அரசினர் வைத்தியசாலையின் ஆய்வு கூடங்களே பிரான்சின் சுகாதாரத்துறைக்கு அன்றாடம் உறுதிப்படுத்தி வருகின்றது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.