⚫🇫🇷😳பிரான்ஸ் நாட்டு மக்களுக்கு அவசர அறிவிப்பு! உடனடியாக அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறுங்கள்!

ஆப்கானிஸ்தானில் வாழும் தன் நாட்டுக் குடிமக்களை உடனடியாக அங்கிருந்து வெளியேறுமாறு பிரான்ஸ் அறிவுறுத்தியுள்ளது. அமெரிக்கா தலைமையிலான வெளிநாட்டுப் படைகள் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து வெளியேறியதும், தலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தானின் பெரும்பகுதியை ஆக்கிரமித்துக்கொண்டுள்ளார்கள்.
ஆப்கானிஸ்தானின் 85 வீதமான பகுதியை கைப்பற்றியதாக அவர்கள் அறிவித்துள்ளனர். ஆகவே, இந்தியா, சீனா முதலான நாடுகள் தங்கள் குடிமக்களை ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து வெளியேற்றி வருகின்றன.

சில நாடுகள் தங்கள் குடிமக்களை உடனடியாக அந்நாட்டிலிருந்து வெளியேறும்படி அறிவுறுத்தியுள்ளன. தற்போது பிரான்சும் அந்த வரிசையில் தன் குடிமக்களை ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து வெளியேறும்படி அறிவுறுத்தியுள்ளது. இம் மாதம் (ஜூலை) 17ஆம் திகதி, தன் நாட்டு மக்கள் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு வசதியாக சிறப்பு விமானம் ஒன்றை பிரான்ஸ் அனுப்ப உள்ளது. அத்துடன் ஜூலை 17க்குப் பின் ஆப்கானிஸ்தானில் தங்குவோரின் பாதுகாப்புக்கு தாங்கள் பொறுப்பில்லை என்றும் தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.