⚫ஜேர்மனியில் ஒன்றுகூடிய தமிழர்கள்!

ஜேர்மன் – டோட்மன் எனும் இடத்தில் “தமிழர் தெருவிழா” தமிழர் பாரம்பரிய இசையோடு தமிழ் பறை இசை முழங்க குதுகலமான ஆரம்பமாகி நடைபெற்றுவருகின்றது. இதில் ஜேர்மன் மக்கள் மட்டுமல்ல பிரான்ஸ் போன்ற இடங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் இங்கு வருகைதந்துள்ளனர்.

தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலைகளான குதிரை ஆட்டம் மற்றும் காவடி ஆட்டம் போன்றன அரங்கேற்றப்பட்டுள்ளது. பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த பறை இசைக் கலைஞர்கள் “தமிழர் தெருவிழா”வில் அரங்கேற்றியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.