லண்டனில் பைசர் தடுப்பூசி போட்ட முதல் தமிழ் பெண்! என்ன ரியாக்ஷன் இருக்கு என்று கூறுகிறார் பாருங்கள்!

லண்டனில் பைசர் தடுப்பூசி போட்ட முதல் தமிழ் பெண் இவர் தான் – என்ன ரியாக்ஷன் இருக்கு என்று கூறுகிறார் பாருங்கள்.