தடுப்பூசியாலும் காப்பாற்ற முடியாது.!! மோசமடைந்த புதிய கொரோனா.!!!!

கொரோனா வைரஸுடன் ஒரு ஆண்டுகாலமாக போராடி வந்த நிலையில் மற்றுமொரு புதிய வடிவில் கொரோனா உருமாறியுள்ளது இப்போது புதிய கொரோனாவே மிக மோசமடைந்து.

இன்னொரு புதிய கொரோனாவாக உருவாகியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக உலகளவில் கோடிக்கணக்கான மக்களை வேதனைக்குள்ளாகியது கொரோனா வைரஸ்.

விரிவான தகவலுக்கு…