மூளையை உண்ணும் அமீபா ! கொரோனவை விட கொடிய நோயா..! அமெரிக்க மக்கள் பீதியல்.

கொரோனா வைரஸ் நெருக்கடிக்கு மத்தியில் ஒரு புதிய நோய் பரவத் தொடங்கியுள்ளது இது மூளை சாப்பிடும் அமீபா (Brain Eating Amoeba) பல மரணங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த அமீபாவின் அறிவியல் பெயர் நெக்லரியா ஃபோலெரி (Naegleria fowleri) ஆகும்இந்த அமீபா ஆனது காலநிலை மாற்றங்கள் காரணமாகவே உருவானது இது ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் சூடாண நீர் ஊற்றுக்களில் அதிகம் காணப்படுகின்றது இதன் அறிகுறிகளாக தலைலி, காச்சல் மற்றும் வாந்தி என்பன உள்ளது

இந்த வைரஸ் ஆனது அமெரிக்காவின் தென்மானிலங்களில் பல மரணங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது

மருத்துவர்கள் முதல் விஞ்ஞானிகள் வரை அனைவரும் அது எங்கிருந்து வந்துள்ளது என்று கண்டுபிடிக்க முயற்சித்து வருகின்றனர்