🌞காலை வணக்கம் உறவுகளே! இன்றைய இராசிபலன்கள்? 23.No

கஸ்டங்கள் கவலைகள் உனக்கு
மட்டும் தான் என்று புலம்பாதே
இங்கு சந்தோஷத்தை மட்டும்
அனுபவிக்கும் மனிதர் எவருமில்லை.